ماه: دسامبر 2023

رد درخواست ایلان ماسک توسط قاضی آمریکایی؛ ایکس باید تابع قانون کالیفرنیا باشد

یک قاضی فدرال در کالیفرنیا با درخواست ایلان ماسک از شبکه اجتماعی ایکس مبنی بر توقف موقت قانون کالیفرنیا که موجب می‌شود شبکه‌های اجتماعی استراتژی‌های مقابله با محتواهای آسیب‌زننده را…