مرد جوان وقتی با برادر همسرش درگیر شد، تصور نمی‌کرد یک حرکت ناخودآگاه از سر عصبانیت ۱۷ سال از عمرش را به باد بدهد و او را در شکنجه‌ای دائمی قرار دهد.
source

توسط admin