باشگاه پرسپولیس بند تمدید در قرارداد یورگن لوکادیا قرار داده است.
source

توسط admin