شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در یک محفل خانوادگی یا جمع دوستانه احساس کرده اید شخصی به شما نگاه میکند. حتی گاهی اوقات احساس می کنیم که توسط فردی که کاملاً خارج از دید ماست، تحت نظر هستیم.
source

توسط admin