دعوای کودکان چیزی طبیعی است ولی متاسفانه بزرگترها به آن با دید منفی نگاه می کنند. کودک در هنگام بازی دعوا می‌کند، دعوا برای او یک نوع کشف محیط و دنیای بزرگترهاست . در این دعواهای کودکانه کودک خود را به جای بزرگسالان می گذارد و خود را بزرگ می‌بیند.
source

توسط admin