وقتی کسی را دوست دارید ، به شدت مراقب او هستید و به او محبت میکنید. اما بنا به دلایلی او دیگر به شما توجه نمیکند و شما را ترک میکند !
source

توسط admin