پوریا شکیبایی پسر خسرو شکیبایی که این روزها سریال « برف بی صدا می بارد» را روی آنتن دارد از واکنش مخاطبان به این سریال می گوید.
source

توسط admin