شهرداری بوشهر باشگاه شاهین را برای فروش به مزایده گذاشت.
source

توسط admin