مسوول روابط عمومی و کانون تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی استان تهران از راه اندازی هیئت خدام الرضای رسانه‌ای های استان تهران در راستای جهاد تبیین همزمان با دهه ولایت خبر داد.
source

توسط admin