یک متخصص پوست استفاده از لباس های آستین کوتاه در روزهای گرم سال که موجب تماس مستقیم نورخورشید با پوست می شود را با خطرات بسیاری برای پوست همراه دانست.
source

توسط admin