از آن جایی که ضبط تماس تصویری واتساپ از راه و روش آسانی برخوردار نیست و از طریق خود برنامه هم نمی‌توان آن را ضبط کرد پس در نتیجه باید از ابزار دیگری استفاده رد که در این مطلب ۲ ابزار برای ضبط مکالمات تصویری واتساپ گفته شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
source

توسط irmusic4