اعتراض اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینما به راه‌اندازی سامانه «شناسا»/ اختیار کامل سینما در دست دولت قرار می‌گیرد

به گزارش ایلنا، اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران در بیانیه‌ای به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران توسط موسسه سینما شهر انتقاد کرد. در…