بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با شعار نجات صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی با سخنرانی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پتروشیمی تبریز برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source

توسط