به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و سیصد و نود و عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ کوچک شمس آبادی ۶۴ ساله که از بیمارستان واسعی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: قرنیه‌های زنده یاد کوچک شمس آبادی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی افزود: همچنین قسمتی از پوست مرحومه کوچک شمس آبادی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

source

توسط