صنعت ماشین: افزایش دستمزدها و سایر مزایایی که شرکت‌های خودروساز آمریکایی ارائه خواهند داد، خودروسازان غیراتحادیه‌ای را تحت فشار قرار گذاشته و در این بین، تویوتا را به افزایش دستمزد در تمام تاسیسات خود در ایالات متحده سوق داده است.

source

توسط