صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی اخابر، رتاپ، قنیشا، پلاسک حجم مشکوک داشتند. همچنین نماد معاملاتی آریان که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شود، حجم مشکوک داشت.

نماد اخابر در گروه مخابرات، نماد رتاپ در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، نماد قنیشا در گروه قند و شکر و پلاسک در گروه لاستیک و پلاستیک هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ آبان ۱۴۰۲
همچنین نماد آریان در گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی قرار دارد.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ آبان ۱۴۰۲
حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط