به گزارش صنعت ماشین،

 قیمت اعلام شده، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد.

قیمت قطعی 6 خودرو وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد

قیمت قطعی 6 خودرو وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد

source

توسط