گاه‌وبیگاه اخباری درباره انفجار خودروهای گازسوز در جایگاه‌ها در فضای مجازی به گوش می‌رسد. اما با رسانه‌ای‌شدن برخی از این انفجارها وقت آن رسیده است که عامل این اتفاقات مشخص شود. بالاخره متولی بازرسی مخازن CNG در کشور کیست؟


«جواد جلینی»، رئیس بازرسی خودروهای گازسوز و جایگاه‌های سوخت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، دراین‌باره گفت: «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد به تمام وظایف خود درزمینه بازرسی مخازن خودروهای دوگانه‌سوز عمل کرده است. این شرکت هر سه ماه یک بار و به‌صورت متوالی، اتوبوس‌های گازسوز را با بازرسان مستقر کنترل می‌کند تا از هرگونه مشکل ناشی از دستکاری یا نشتی گاز جلوگیری کند.»


وی در ادامه افزود: «هیچ‌کدام از بازرسان شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت در حوزه خودروهای سواری گازسوز در مراکز معاینه فنی فعال نیستند. بنابراین خود مراکز اقدام به بازرسی و صدور گواهی می‌کنند. متأسفانه عدم الزامات قانونی باعث شده است تا مجوز حضور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در مراکز معاینه فنی خودروهای گازسوز صادر نشود. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که حضور این بازرسان می‌تواند از بسیاری از انفجارهای کنونی جلوگیری کند.»


وزارت کشور، مسئول اصلی بررسی خودروهای گازسوز


جلینی با تأکید بر اینکه بازرسی‌ها باید به‌سرعت انجام شود، گفت: «درصورتی‌که مخزن CNG دارای نشان استاندارد باشد و بازرسی‌های ادواری از آن به‌سرعت و درست انجام شود، هیچ مشکل یا خطری به‌همراه نخواهد داشت. فقط در مخازنی که تاریخ مصرف آن‌ها منقضی شده و یا بازرسی‌های ادواری از آن‌ها انجام نشده است، این خطرات وجود دارد.»


رئیس بازرسی خودروهای دوگانه‌سوز شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ادامه گفت: «اکثر انفجارهایی که در سطح کشور مشاهده می‌شود مربوط به خودروهایی است که نصب مخازن آن‌ها در کارگاه‌های غیرمجاز و توسط افراد غیرمتخصص انجام شده. متأسفانه هیچ الزام قانونی برای این خودروها به‌منظور مراجعه به مراکز معاینه فنی وجود ندارد. بنابراین راهکار جلوگیری از هرگونه حوادث در خودروهای گازسوز شناسایی و تهیه آمار دقیق از آن‌هاست.»


در پایان، جلینی وزارت کشور را متولی نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها و بازرسی خودروهای سواری گازسوز معرفی کرد. 

source

توسط