محمد رضا اکبری نوده گفت: با تلاش بی وقفه واحد گشت و بازرسی و کارشناس حفاظت این اداره، سه دستگاه حفاری در اراضی کشاورزی شهرستان رامیان مورد شناسایی و توقیف قرار گرفت و به محل پارکینگ تحت نظارت این اداره منتقل شد. 

او با بیان اینکه این اداره نهایت تلاش خود را در حفاظت از منابع آب‌های زیر زمینی و سطحی به کار خواهد بست،افزود: بنا بر گزارش واصله، متخلفان شب‌ها اقدام به حفاری غیر مجاز می‌ کردند که با تلاش گروه‌های گشت و بازرسی این اداره مورد شناسایی شدند و با هماهنگی دادستان شهرستان و همکاری نیروی انتظامی، ادوات حفاری غیر مجاز توقیف شد.

اکبری نوده ادامه داد: گروه گشت و بازرسی اداره با هوشیاری کامل در منطقه حضور داشته و هرگونه برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیر زمینی را رصد و از این گونه اقدامات جلوگیری می کنند.

او تاکید کرد: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از ادوات حفاری بدون داشتن مجوز تخلف بوده و برطبق قانون، بامتخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

کارشناسان بار‌ها درباره برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در استان هشدار داده اند.

source

توسط