مدل و نوع سال ساخت قیمت (میلیارد تومان) کامیون 1924 باری تک 1402 2.800 کامیون 1924 کمپرسی تک 1402 3.000 کامیون 2624 باری جفت 1402 3.950 کامیون 2624 کمپرسی جفت 1402 4.050 کامیون کشند فوتون H4 1402 4.100 کامیون کشنده فوتون H5 1402 4.500 کامیون فاو کمپرسی جفت محور 1402 4.500 کامیون فاو کشنده تک محور 1402 4.100 کامیون فاو کشنده جفت محور 1402 4.450 کشنده امپاور BD500 1402 4.800 کشنده پیلسان480 1402 5.200 کشنده شاکمن 1402 4.450 کامیون تک محور 18 تن DAEWOO 1402 3.650 کامیون کشنده سی اند سی نیو فیس 1402 4.700 کشنده رنو تی نیو فیس 2022 8.300 کشنده رنو تک محور T520 2022 8.100 کشنده دافران480 1402 4.650 کشنده دیما 1402 5.250 کامیون باری دیما 19 تن 1402 2.800 کامیون تک کمپرسی 1402 4.900 کامیون جفت باری آمیکو 1402 5.600 کامیون جفت کمپرسی آمیکو 1402 5.850 کمپرس باری سی اند سی 1402 5.300 اسکانیا S500 2022 10.600 کشنده 480KX 1402 4.850 کشنده دایون 430 1402 3.950 کشنده داف 480 نیوفیس 2022 8.100 کشنده ولوو FH500 2023 10.200 کشنده ولوو FH540 2022 10.500 کشنده دوو 44 تن 1402 6.400 کمپرسی امپاور تک 1402 2.450 کمپرسی پیلسان جفت 1402 5.300 کشنده ویرا 490 1402 4.600

source

source

توسط