عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

صنعت ماشین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان خسارتی که در قالب بیمه خودرو به بیمه شده داده می شود، جوابگوی هزینه های صورت گرفته نیست،گفت:با این حال شرکت های ارائه دهنده بیمه خودرو باید به مبحث پرداخت خسارات در زمینه افت قیمت خودرو نیز بپردازند.

به گزارش صنعت ماشین،

 بهزاد رحیمی با اشاره به موضوع عدم پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت های ارائه دهنده بیمه گفت:ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر میزان خسارتی که در قالب بیمه خودرو به بیمه شده داده می شود، جوابگوی هزینه های صورت گرفته نیست.

وی افزود: متاسفانه پرداخت بیمه در قالب خسارت فیزیکی خودرو، با هزینه های انجام شده  و زیان خسارت دیده برابری نمی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی از شرکتهای بیمه تاکید دارند که قادر به پوشش این میزان خسارت نیستند، بیان کرد: این در حالی است که بیمه گذار موظف است براساس پوشش بیمه ای تعهد کرده، هزینه وارده را پرداخت کند.

رحیمی با بیان اینکه مبحث افت قیمت خودرو براساس حجم و گستردگی ضربه به خودرو محاسبه می شود، اظهار کرد:در این بخش ما با پیچیدگی بیشتری  مواجه هستیم که نیاز به کارشناسی دقیق تری دارد. با این حال با توجه به حجم تصادفات صورت گرفته و سنگینی خسارات و پولی هم که از سوی بیمه ها پرداخت می شود، ضرورت دارد تا شرکت های ارائه دهنده بیمه خودرو به مبحث پرداخت خسارات در زمینه افت قیمت خودرو نیز بپردازند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت خسارت در قالب افت قیمت خودرو باید براساس یک کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و جوابگوی ان میزان انتظار لازم باشد، ادامه داد:پرداخت خسارت فیزیکی  از سوی شرکت ارائه دهنده بیمه  باید در حد و اندازه خسارت صورت گرفته باشد و همچنین پرداخت افت قیمت هم باید به عنوان یک بحث  لحاظ شود چراکه این مسئله از جمله ملزومات بیمه ای است البته ما باید حقی را  در برخی امور برای شرکت های بیمه نیز قائل باشیم.

source

توسط