به گزارش اخبار خودرو ، خودرو های وارد شده 3 مدل مختلف از خودرو های لیست واردات این شرکت هستند.

البته باید گفت به زودی نام و مشخصات این خودرو ها اعلام می‌شود و این مدل ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

source

توسط