در گذشته ایده پرواز یک هواپیمایی که سوخت آن از روغن پخت و پز تامین شده است می‌توانست مضحک باشد، اما اکنون این امر به واقعیت پیوسته است.
source

توسط admin