بعضی روزها بیرون آمدن از رختخواب کاری عذاب‌آور است، بنابراین بسیاری از افراد به طور طبیعی وسوسه می‌شوند که دکمه چرت زدن(snooze) ساعت خود را فشار دهند
source

توسط admin