زمان برگزاری دربی 99 به صورت غیررسمی اعلام شد.
source

توسط admin