تصاویری از یک جشن بی سابقه در عربستان سعودی را ببینید.
source

توسط admin