دانشمندان برزیلی بلندترین درخت جهان را در شمال برزیل با ارتفاع ۸۸.۵ متر و تنه ۹.۹ متری کشف کردند.
source

توسط admin