مردم حتی زمانی که با یکدیگر صحبت نمی‌کنند هم با حرکات چشم و دست و بدن خود برای هم سیگنال می فرستند.
source

توسط admin