رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه ای از اغتشاشات ایران حمایت کرد.
source

توسط admin