گیرایی دانش آموزی که صبح هنگام ناشتا به مدرسه می‌رود و سر کلاس هم مدام چرت می‌زند، کاهش پیدا می‌کند اما در مقابل دانش آموزی که خواب کافی داشته با یک ورزش و صبحانه خوب سرحال به مدرسه می‌رود. به بهانه آغاز سال تحصیلی این گزارش را درباره اهمیت تغذیه دانش آموزی بخوانید.
source

توسط admin