تصاویری از ۸میلیارد اموال دزدیده‌شده بانک ملی را ببینید.
source

توسط admin