اولین اتومبیل در ۲۱ آذر سال ۱۲۸۱ توسط مظفرالدین‌شاه وارد ایران شد.
source

توسط admin