اغلب افراد به خصوص تازه کاران قبل از رانندگی استرس دارند و همواره بر این باورند که هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد. این ترس حتی گاها سبب می شود که این افراد دچار تپش قلب و نفس‌نفس زدن بی شمار شوند.
source

توسط admin