مهم‌‌ترین دلیل برای جدی گرفتن «یاغی» همین بود که داستان خیلی آشنا و تکراری و قابل‌ پیش‌بینی به نظر نمی‌رسید.
source

توسط admin