مهاجم جوان سرخ ها پیش از این چند بار خواستار افزایش رقم قرارداد خود شده بود.
source

توسط admin