مهمترین کاری که نباید انجام دهید این است که سعی کنید عشق سابق خودتان را برگردانید.
source

توسط admin