دانشمندان می گویند که مصرف قند، وابستگی به قهوه و مصرف کربوهیدرات می تواند از دلایل خواب آلودگی و خستگی در ساعات بعد از وعده ناهار باشد. 
source

توسط admin