اعتراف عمار تفتی بازیگر تلویزیون درباره نذری که ادا نکرد.
source

توسط admin