امروز هنر نقاشی به دلیل وجود هنرمندان نامدار و گاهی« گمنام اما خلاق »بیشتر به واسطه خلاقیت ها در خلق آثار هنری متفاوت مورد توجه قرار گرفته و خودنمایی می کند.
source

توسط admin