مدرسه‌ای در مکزیک در حال فعالیت است که به هنرجویان خود، مهارت‌های کابوی‌ها را آموزش می‌دهد.
source

توسط admin