هومن سیدی در مصاحبه‌ای در ونیز صحبت‌های بحث‌برانگیزی انجام داد. قسمتی از این گفتگو را ببینید.
source

توسط admin