ویدیویی از یک پلنگ ایرانی در پارک ملی سالوک خراسان شمالی توسط محیط بانان استان ثبت شد.
source

توسط admin