دکتر علی محمدزنگانه استاندار گلستان، از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) قدردانی کرد .
زنگانه از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی استان  در استفاده از کلیه ظرفیت های بانک در مسیر پیشبرد برنامه های تولید ، اشتغال و جذب، تخصیص و اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کمیته امداد امام خمینی (ره)  قدردانی و تشکر کرد.
شایان ذکر است بانک کشاورزی استان گلستان درسال 1400 مبلغ 393 میلیارد ریال تسهیلات از محل بند “ب” تبصره 16 قانون بودجه به 665 نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کرده است.
 
روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گلستان

قیمت تور کیش
دانلود جوکر
Kim Kardashian

source

source

توسط admin