نشریه اتلتیک به صورت هفتگی قصد دارد مهمترین اتفاقات برای بازیکنان و مربیان جام جهانی قطر را ارزیابی کند.
source

توسط admin