رئیس فدراسیون چوگان که خود به دلیل بازنشسته بودن حضور غیرقانونی در این فدراسیون دارد، اخیرا اقدامی خلاف اساسنامه انجام داده که ورود وزارت ورزش را به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً یک جابه جایی در ترکیب هیأت رئیسه فدراسیون چوگان صورت گرفته که انجام آن با میل و تصمیم و ابلاغ رئیس فدراسیون صورت گرفته است در حالیکه اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی چنین اجازه‌ای را به او نمی‌دهد و همین مسئله وزارت ورزش را رو در روی این فدراسیون و ریاست آن قرار داده است.
دو تخلف رئیس فدراسیون چوگان
موضوع مربوط به ابلاغی می‌شود که ابراهیم نوزایی برای معرفی نایب رئیس خود در فدراسیون چوگان صادر کرده است. وی در حکمی محسن بزرگی را به عنوان نایب رئیس خود معرفی کرده است.
پیش از این رضا زندی نایب رئیس فدراسیون چوگان بود. ابراهیم نوزایی سال ۹۸ با اختیاری که اساسنامه فدراسیون‌ها به وی به عنوان رئیس فدراسیون داده بود، زندی را به عنوان گزینه نایب رئیس خود معرفی کرد و مسعود سلطانی فر وزیر وقت ورزش هم ابلاغ او را صادر کرد. اساسنامه جدید فدراسیون‌ها که از سال گذشته ملاک تمام تصمیم گیری ها در فدراسیون‌ها به حساب می‌آید اما چنین اجازه‌ای را به رئیس نمی‌دهد.
ماده ۲۳ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی مربوط به «ظایف و اختیارات رئیس» است. در بند ۶ این ماده «انتصاب یا عزل دبیرکل» از وظایف رئیس عنوان شده اما طبق همین ماده انتخاب نایب رئیس در حیطه اختیارات مجمع عمومی است چراکه در بند ۹ «پیشنهاد نواب رئیس، خزانه دار و کارشناس خبره به مجمع عمومی» به عنوان بخشی از وظایف رئیس تعیین شده است.
در بند ۳ همین ماده هم «اجرای مصوبات مجمع عمومی» از دیگر اختیارات رئیس عنوان شده است.
با این حال رئیس نوزایی بدون توجه به اساسنامه و حدود و اختیاراتی که برای او به عنوان رئیس فدراسیون در نظر گرفته شده است، اقدام به تعیین سرپرست نایب رئیسی و صدور حکم برای او کرده است بدون اینکه مصوبه‌ای از مجمع داشته باشد. حال آنکه در ماده ۱۴ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی هم بر انتخاب نایب رئیس و عزل آن به عنوان بخشی از وظایف مجمع عمومی تاکید شده است.
ماده ۱۴ مربوط به «وظایف و اختیارات مجمع عمومی» است. در بند اول این ماده آمده است: «انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون و اعضای هیأت رئیسه»
بدین ترتیب رئیس فدراسیون چوگان مرتکب دو تخلف شده است؛ اول اینکه نایب رئیس پیشین فدراسیون را بدون مصوبه مجمع عزل کرده است (بند اول از ماده ۱۴) و دوم اینکه برای گزینه جدید پیش از آنکه تاییدیه ای از مجمع بگیرد (بند ۳ و ۹ ماده ۲۳) حکم صادر کرده است.
دو تخلف رئیس بازنشسته در فدراسیون چوگان/مخالفت وزارت با یک انتصاب
ابلاغ نوزایی برای معرفی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون چوگان
مخالفت وزارت ورزش با ابلاغ صادر شده
تخلف ابراهیم نوزایی و اقدامی که برای معرفی سرپرست نایب رئیس خود انجام داده نه تنها از چشم وزارت ورزش پنهان نمانده بلکه با مخالفت این وزارتخانه و ورود جدی مسئولانش هم مواجه بوده است.
آرش فرهادیان سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها طی نامه‌ای خطاب به رئیس فدراسیون چوگان دستور «لغو ابلاغ سرپرست نایب رئیسی محسن بزرگی و اعلام نتیجه» را داده است.
فرهادیان در این نامه با اشاره به بند یک ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تاکید کرده که انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای اعضای هیأت رئیسه از وظایف مجمع عمومی است نه رئیس فدراسیون!
دو تخلف رئیس بازنشسته در فدراسیون چوگان/مخالفت وزارت با یک انتصاب
مخالف وزارت ورزش با انتصاب صورت گرفته در فدراسیون چوگان
بی توجهی فدراسیون و اطلاع رسانی تخلف صورت گرفته
ابلاغ رئیس فدراسیون چوگان برای سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون به تاریخ ۱۴ تیرماه انجام شد (در نامه آرش فرهادیان به ابراهیم نوزایی هم به این تاریخ اشاره شده است) اما هیچگونه اطلاع رسانی در مورد آن صورت نگرفت تا دو روز پیش که سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها مخالفت وزارت ورزش را با این انتصاب اعلام و خواستار لغو آن شد. بعد از این مکاتبه آرش فرهادیان اما در اقدامی عجیب و دور از انتظار، فدراسیون چوگان اقدام غیرقانونی رئیس این فدراسیون را به صورت رسمی اطلاع رسانی کرد.
اینکه چرا ابراهیم نوزایی توجهی به دستور اکید وزارت ورزش نداشته و نه تنها ابلاغ خود برای معرفی سرپرست نایب رئیسی را لغو نکرده بلکه اقدام به اطلاع رسانی آن – آنهم بعد از ۱۲ روز از صدور ابلاغ – کرده است شاید خیلی جای تعجب نداشته باشد وقتی خودِ وی غیرقانونی روی صندلی ریاست نشسته است.
طی دو سال گذشته حضور نوزایی در فدراسیون چوگان به خاطر بازنشسته بودن و همچنین مدرک تحصیلی با حواشی زیادی همراه بود با این حال و با وجود مکاتبات صورت گرفته و تأکیدی که بر بازنشسته بودن شده است، او همچنان متصدی این فدراسیون به حساب می‌آید.
دو تخلف رئیس بازنشسته در فدراسیون چوگان/مخالفت وزارت با یک انتصاب
انتصاب سرپرست نایب رئیسی فدراسیون چوگان که ۲۶ تیرماه اطلاع رسانی شد یعنی ۱۲ روز بعد از صدور حکم و همزمان با مخالفت وزارت ورزش
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

source

توسط admin