این روزها بحث کنکور سراری داغ است، از تقلب و تخلف گرفته تا نحوه برگزاری کنکور سال ۱۴۰۲، حالا تغییرات احتمالی کنکور برای سال آینده تبدیل به محل مناقشه شده است.
source

توسط admin