با تایید کمیته بین المللی المپیک ورزشکار آمریکایی بعد از ۱۱۰ سال به عنوان قهرمان المپیک شناخته شد.
source

توسط admin