طبق آمار منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال، بلند قدترین و کوتاه‌ قدترین سنترهای آسیا مشخص شدند.
source

توسط admin