حرکات کششی برای ورزشکاران می‌تواند به دو صورت فعال و غیرفعال انجام شود و نیاز است که قبل و بعد از تمرین از سوی ورزشکاران به آن توجه جدی داشت.
source

توسط admin