ایجاد رعب و وحشت توسط میمون مسلح برای شهروندان برزیلی را در فیلم زیر ببینید.
source

توسط admin